Kirjoittaja


Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) ja hallintotieteiden maisteri (julkisoikeus). Työskentelen Tampereen kaupungilla projektipäällikkönä. Tavoitteena on luoda henkilökohtaisen budjetin malli maakuntaan.

Kiinnostuin henkilökohtaisesta budjetista jo opiskeluaikana koska pidän konkreettista hyötyä tarjoavista sosiaalipalveluista. Kärjistettynä on usein helpompaa löytää asiakkaalle kolme kertaa keskusteluapua kuin joku tekemään raivaussiivous, vaikka jälkimmäinen voisi tuottaa siinä hetkessä suuremman hyödyn (ja siivouksen jälkeen keskusteluapukin voisi auttaa paremmin). Tein aiheesta gradun, koska halusin tutkia miten henkilökohtainen budjetti myönnetään organisaation näkökulmasta ja miten prosessia voitaisiin soveltaa Suomessa.

Vuosina 2015 - 2016 toteutin yksilökeskeistä palvelusuunnittelua käytännössä Tampereen kaupungin asiakasohjausyksikössä väliinputoaja-asiakkaiden kanssa ennen siirtymistäni nykyiseen tehtävään. Väliinputoaja-asiakkaat ovat henkilöitä, joilla on selkeä tuen tarve mutta aikuissosiaalityön keinot eivät sovellu eikä heillä ole diagnoosia, joka avaisi ovet vammaispalveluun. Asiakasryhmässä korostuivat autismin kirjon henkilöt, aivovamman jälkioireista kärsivät henkilöt sekä vaikeista oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt joilla ei kuitenkaan ollut kehitysvammadiagnoosia.

Hanne-Maria Leppäranta

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ajankohtaista